TRỢ GIÚP

Sổ chi tiết Tài khoản 214 khác với Bảng tính khấu hao như nào?

15/07/2021

Khi xem số liệu trên Sổ chi tiết Tk 214 (tài khoản khấu hao TSCĐ) số liệu lại khác với Bảng tính khấu hao TSCĐ trong phân hệ Kế toán Tài sản cố định

Tùy chỉnh định dạng số thập phân trên Moka

15/07/2021

Trên phần mềm kế toán online Moka Startup, người sử dụng muốn thay đổi thành 3 số sau dấu thập phân của các trường này thì phải làm thế nào?

Xuất đích danh cho vật tư tính giá trung bình trên Moka

15/07/2021

Xuất đích danh cho vật tư tính giá trung bình trên phần mềm kế toán online Moka Start-up như thế nào? Cùng Mo thực hiện nhé

Hỗ trợ lấy dữ liệu từ file excel trên PMKT MOKA

12/07/2021

Hướng dẫn lấy dữ liệu trên file Excel phần mềm kế toán Moka

Đánh lại số chứng từ tự động trên phần mềm Moka

12/07/2021

Muốn thực hiện công việc đánh lại số chứng từ tự động cho mỗi loại chứng từ của một kỳ nào đó trong năm thì có được không?

Hạch toán nhiều Nợ nhiều Có trên Phiếu kế toán

12/07/2021

Trên phần mềm kế toán MOKA ONLINE / MOKA START-UP, muốn hạch toán nhiều nợ nhiều có trên cùng 1 phiếu kế toán thì phải làm như thế nào?

Bút toán kết chuyển Tự động cuối kỳ trong Phần mềm Moka

12/07/2021

Bút toán kết chuyển tự động: Có nhất thiết phải khai báo tuần tự từng bút toán không? Bút toán nào trước bút toán nào sau?

Thực hiện Bút toán kết chuyển tự động cuối kỳ trên Moka

12/07/2021

Hướng dẫn thực hiên Bút toán kết chuyển tự động cuối kỳ trên phần mềm kế toán Moka

Tiện ích giúp người dùng có thể tự kiểm tra số liệu đã nhập vào phần mềm

09/07/2021

Trên phần mềm MOKA có các tiện ích chức năng giúp người sử dụng có thể tự kiểm tra số liệu đã nhập vào phần mềm mà bị sai sót một cách nhanh chóng không?

Moka - Có thể sử dụng làm dịch vụ kế toán cho nhiều công ty

09/07/2021

Khách hàng làm dịch vụ kế toán cho nhiều công ty, Phần mềm kế toán MOKA có thể sử dụng làm kế toán cho nhiều công ty trên cùng một phần mềm không?

Phần mềm Moka được Cài đặt và Lưu trữ số liệu như thế nào?

09/07/2021

Hiện tại, công ty MOKA đã có phiên bản phần mềm chạy trên nền tảng Web Online, cho phép người sử dụng có thể truy cập vào phần mềm để sử dụng ở bất kỳ đâu có kết nối internet

Tạo User và Phân quyền chi tiết trên phần mềm kế toán Moka

09/07/2021

Video hướng dẫn Tạo User và Phân quyền chi tiết trên phần mềm kế toán Moka StartUp, Moka Online

Facebook