Tính giá vốn nhập trước xuất trước (NTXT)

Câu hỏi: Nếu muốn theo dõi hàng tồn kho theo phương pháp Nhập trước xuất trước (NTXT) thì cần phải khai báo và thực hiện như thế nào?

Trả lời:

 1. Khai báo trong danh mục vật tư:
 • Khi khai báo một mã vật tư theo phương pháp tồn kho NTXT, trong đó có tùy chọn “Cách tính giá tồn kho” là 3 – Nhập trước xuất trước. Còn các thông tin khác vẫn khai báo như vật tư bình thường.

 • Một số khai báo khác:

-Khai báo về kho để tính giá nhập trước xuất trước

Chức năng:

+Dùng để khai báo trình tự tính toán khi tính giá nhập trước xuất trước.

+Trong trường hợp tính giá theo phương pháp ntxt và có điều chuyển giữa các kho thì chương trình chưa phân biệt được trình tự nhập xuất vật tư. Vì vậy phải khai báo trình tự tính toán cho trường hợp có xuất điều chuyển giữa các kho.

Đường dẫn: Kế toán hàng tồn kho/ Danh mục/ Khai báo về kho để tính giá nhập trước xuất trước

Màn hình cập nhật: – Người sử dụng cập nhật vào cột “Stt” theo trình tự kho tính giá NTXT.

-Khai báo về chứng từ để tính giá nhập trước xuất trước

Chức năng:

+Dùng để khai báo trình tự tính toán khi tính giá nhập trước xuất trước.

+Trong trường hợp tính giá theo phương pháp ntxt và số liệu được cập nhật ở nhiều màn hình khác nhau thì chương trình chưa phân biệt được trình tự nhập xuất vật tư. Vì vậy phải khai báo trình tự tính toán cho trường hợp c.từ được nhập ở nhiều màn hình khác nhau.

Đường dẫn: Kế toán hàng tồn kho/ Danh mục/ Khai báo về chứng từ để tính giá nhập trước xuất trước

Màn hình cập nhật: – Người sử dụng cập nhật vào cột “Stt”.

2. Cập nhật tồn kho NTXT:

 • Đường dẫn: Kế toán hàng tồn kho\ Tồn kho đầu kỳ\ Vào chi tiết tồn kho nhập trước xuất trước

 • Lưu ý: Đối với các vật tư tính giá tồn kho theo phương pháp nhập trước xuất trước ta phải khai báo số tồn đầu (về số lượng và giá trị) của từng phiếu nhập mà chưa xuất hết. Trường hợp lần đầu tiên sử dụng chương trình, có thể coi toàn bộ số tồn kho đầu kỳ là một phiếu nhập chưa xuất hết và nhập một phiếu đầu kỳ duy nhất

3. Cập nhật chứng từ:

Khi cập nhật chứng từ phát sinh liên quan đến nhập và xuất vật tư NTXT nhập như bình thường. Tuy nhiên, người sử dụng phải tuân thủ nghiêm ngặt theo nguyên tắc theo thời gian (theo ngày tháng năm) có hàng tồn kho thì mới xuất kho (NTXT).

4. Tính giá vốn hàng tồn kho:

Cuối kỳ khi tính giá vốn hàng tồn kho:

 • Giá NTXT được tính cho các phiếu xuất bằng cách trừ dần từ các phiếu nhập theo nguyên tắc nhập trước xuất trước.
 • Giá NTXT không được tính ngay khi làm phiếu xuất. Giá xuất NTXT chỉ được cập nhật khi chạy chức năng “Tính đơn giá NTXT”.
 • Một số điểm cần lưu ý:

+Phần mềm chỉ đưa ra đơn giá xuất cuối cùng chứ không chỉ ra cho người sử dụng biết là phiếu xuất được xuất từ các phiếu nhập nào.

+Trên thực tế việc hoàn thiện chứng từ nhập để nhập liệu có thể bị chậm, chuyển sang những ngày hôm sau nên xảy ra hiện tượng “xuất âm”. Vì vậy chương trình cho phép tính toán tính NTXT đúng cho các phiếu trong tháng, tức là có thể xuất từ các phiếu nhập của những ngày sau đó, nhưng trong cùng 1 tháng thì số liệu nhập đủ để xuất.

+Trong trường hợp có sự điều chuyển giữa các kho và vật tư điều chuyển đến lại được điều chuyển đi ngay trong cùng 1 ngày thì phải đánh số thứ tự tính toán cho kho nào trước, kho nào sau để có giá nhập điều chuyển đến trước khi xuất điều chuyển đi.

Trong trường hợp không có nhập điều chuyển đến và xuất điều chuyển đi một vật tư trong cùng 1 ngày thì chương trình sẽ tính trước cho các kho có phiếu xuất điều chuyển rồi mới tính cho các kho còn lại.

Trong trường hợp có nhập điều chuyển đến và xuất điều chuyển đi trong cùng một ngày nhưng số lượng tồn và nhập khác trong kỳ đủ cho xuất thì cũng không cần đánh số thứ tự kho.

Lưu ý:

 • Cuối tháng người sử dụng phải chạy chức năng tính giá NTXT cho tháng cần tính giá vốn
 • Chức năng tính giá NTXT tháng nào người sử dụng cũng phải chạy dù có phát sinh hay không có phát sinh
 • Đặc biệt quan trọng là nếu có sửa số liệu (liên quan phiếu nhập/xuất) thì phải chạy lại giá NTXT từ tháng mà đã sửa số liệu cho tới thời điểm hiện tại thì chương trình mới tính giá NTXT đúng.

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MOKA

🌿 Địa chỉ: Số 3, Ngách 21, Ngõ 68 Đội Cấn, P.Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội
🌿 VPĐD: Số 12, ngõ 1 Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
🌿 Điện thoại: (024) 2283 1818; Tư vấn: 0972 181 589
🌿 Website: http://phanmemmoka.vn/
🌿 Email: sales@phanmemmoka.vn
🌿 MST: 0107726098
🌿 TK số: 11610000030231 tại NH BIDV – CN Hoài Đức