Tải về HTKK 4.2.2 – Ngày 07/10/2019 – Cập nhật Danh mục các cơ quan Thuế

Tải về tại đây: HTKK 4.2.2

Tính năng mới trong phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.2.2

Cập nhật một số lỗi và yêu cầu nghiệp vụ phát sinh của HTKK 4.2.1

  • Cập nhật địa bàn hành chính:
  • Đổi tên xã Đắk Long thành Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum.
  • Đổi tên xã Lộc Hòa thành phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
  • Đổi tên xã Mỹ Xá thành phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
  • Chức năng kê khai tờ khai Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (01/ĐNHT): Cập nhật chức năng kết xuất XML hiển thị đúng dữ liệu chỉ tiêu “Chủ tài khoản” khi nhập ký tự đặc biệt.
  • Chức năng kê khai tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT): Cập nhật chỉ tiêu [26] – Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT: Cho phép nhập tối đa 15 ký tự.
  • Chức năng kê khai tờ khai cá nhân kinh doanh (01/CNKD): Cập nhật không bắt ràng buộc “Đến tháng” phải nhỏ hơn hoặc bằng tháng hiện tại trên form kỳ tính thuế, cho phép sửa.
  • Chức năng lập thông báo phát hành hóa đơn (TB01/AC): Cập nhật cho phép nhập cột “Từ số”, “Đến số” = 0, không hiển thị cảnh báo.
  • Chức năng kê khai tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản (01/TTS): Cập nhật sửa lỗi tự động tính chỉ tiêu [29] – Tổng doanh thu tính thuế trên tờ khai chính trong trường hợp không phát sinh Doanh thu tính thuế trong kỳ (chỉ tiêu [21] trên bảng kê 01/BK-TTS bằng 0).

Cập nhật danh mục cơ quan thuế

Cập nhật tên các Chi cục Thuế khu vực trực thuộc 35 Cục Thuế các tỉnh, thành phố dưới đây:

STT Tên Chi cục Thuế trước khi hợp nhất Tên Chi cục Thuế khu vực sau khi hợp nhất hiển thị trên Cổng thông tin điện tử
1 Cục thuế tỉnh Bắc Giang
1.1 Chi cục Thuế huyện Lục Ngạn Huyện Lục Ngạn – Chi cục Thuế khu vực Lục Ngạn – Sơn Động
1.2 Chi cục Thuế huyện Sơn Động Huyện Sơn Động – Chi cục Thuế khu vực Lục Ngạn – Sơn Động
1.3 Chi cục Thuế huyện Lạng Giang Huyện Lạng Giang – Chi cục Thuế khu vực Lạng Giang – Lục Nam
1.4 Chi cục Thuế huyện Lục Nam Huyện Lục Nam – Chi cục Thuế khu vực Lạng Giang – Lục Nam
2 Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu
2.1 Chi cục Thuế huyện Hòa Bình Huyện Hòa Bình – Chi cục Thuế khu vực Hòa Bình – Vĩnh Lợi
2.2 Chi cục Thuế huyện Vĩnh Lợi Huyện Vĩnh Lợi – Chi cục Thuế khu vực Hòa Bình – Vĩnh Lợi
2.3 Chi cục Thuế huyện Phước Long Huyện Phước Long – Chi cục Thuế khu vực Phước Long – Hồng Dân
2.4 Chi cục Thuế huyện Hồng Dân Huyện Hồng Dân – Chi cục Thuế khu vực Phước Long – Hồng Dân
3 Cục thuế tỉnh Bắc Ninh
3.1 Chi cục Thuế huyện Thuận Thành Huyện Thuận Thành – Chi cục Thuế khu vực Gia Thuận
3.2 Chi cục Thuế huyện Gia Bình Huyện Gia Bình – Chi cục Thuế khu vực Gia Thuận
3.3 Chi cục Thuế huyện Lương Tài Huyện Lương Tài – Chi cục Thuế khu vực Gia Thuận
3.4 Chi cục Thuế huyện Tiên Du Huyện Tiên Du – Chi cục Thuế khu vực Tiên Du – Quế Võ
3.5 Chi cục Thuế huyện Quế Võ Huyện Quế Võ – Chi cục Thuế khu vực Tiên Du – Quế Võ
4 Cục thuế tỉnh Bến Tre
4.1 Chi cục Thuế huyện Chợ Lách Huyện Chợ Lách – Chi cục Thuế khu vực Chợ Lách – Mỏ Cày Bắc
4.2 Chi cục Thuế huyện Mỏ Cày Bắc Huyện Mỏ Cày Bắc – Chi cục Thuế khu vực Chợ Lách – Mỏ Cày Bắc
4.3 Chi cục Thuế thành phố Bến Tre Thành phố Bến Tre – Chi cục Thuế khu vực Bến Tre – Châu Thành
4.4 Chi cục Thuế huyện Châu Thành Huyện Châu Thành – Chi cục Thuế khu vực Bến Tre – Châu Thành
4.5 Chi cục Thuế huyện Mỏ Cày Nam Huyện Mỏ Cày Nam – Chi cục Thuế khu vực Mỏ Cày Nam – Thạnh Phú
4.6 Chi cục Thuế huyện Thạnh Phú Huyện Thạnh Phú – Chi cục Thuế khu vực Mỏ Cày Nam – Thạnh Phú
4.7 Chi cục Thuế huyện Ba Tri Huyện Ba Tri – Chi cục Thuế khu vực Ba Tri – Giồng Trôm
4.8 Chi cục Thuế huyện Giồng Trôm Huyện Giồng Trôm – Chi cục Thuế khu vực Ba Tri – Giồng Trôm
5 Cục thuế tỉnh Bình Định
5.1 Chi cục Thuế huyện Tây Sơn Huyện Tây Sơn – Chi cục Thuế khu vực Tây Sơn – Vĩnh Thạnh
5.2 Chi cục Thuế huyện Vĩnh Thạnh Huyện Vĩnh Thạnh – Chi cục Thuế khu vực Tây Sơn – Vĩnh Thạnh
5.3 Chi cục Thuế huyện Tuy Phước Huyện Tuy Phước – Chi cục Thuế khu vực Tuy Phước – Vân Canh
5.4 Chi cục Thuế huyện Vân Canh Huyện Vân Canh – Chi cục Thuế khu vực Tuy Phước – Vân Canh
6 Cục thuế tỉnh Bình Dương
6.1 Chi cục Thuế thị xã Tân Uyên Thị xã Tân Uyên – Chi cục Thuế khu vực Tân Uyên
6.2 Chi cục Thuế huyện Bắc Tân Uyên Huyện Bắc Tân Uyên – Chi cục Thuế khu vực Tân Uyên
6.3 Chi cục Thuế huyện Phú Giáo Huyện Phú Giáo – Chi cục Thuế khu vực Tân Uyên
6.4 Chi cục Thuế thị xã Bến Cát Thị xã Bến Cát – Chi cục Thuế khu vực Bến Cát
6.5 Chi cục Thuế huyện Bàu Bàng Huyện Bàu Bàng – Chi cục Thuế khu vực Bến Cát
6.6 Chi cục Thuế huyện Dầu Tiếng Huyện Dầu Tiếng – Chi cục Thuế khu vực Bến Cát
7 Cục thuế tỉnh Bình Phước
7.1 Chi cục Thuế thị xã Bình Long Thị xã Bình Long – Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản
7.2 Chi cục Thuế huyện Hớn Quản Huyện Hớn Quản – Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản
7.3 Chi cục Thuế thành phố Đồng Xoài Thành phố Đồng Xoài – Chi cục Thuế khu vực Đồng Xoài – Đồng Phú
7.4 Chi cục Thuế huyện Đồng Phú Huyện Đồng Phú – Chi cục Thuế khu vực Đồng Xoài – Đồng Phú
7.5 Chi cục Thuế huyện Lộc Ninh Huyện Lộc Ninh – Chi cục Thuế khu vực Lộc Ninh – Bù Đốp
7.6 Chi cục Thuế huyện Bù Đốp Huyện Bù Đốp – Chi cục Thuế khu vực Lộc Ninh – Bù Đốp
7.7 Chi cục Thuế thị xã Phước Long Thị xã Phước Long – Chi cục Thuế khu vực Phước Long – Bù Gia Mập – Phú Riềng
7.8 Chi cục Thuế huyện Bù Gia Mập Huyện Bù Gia Mập – Chi cục Thuế khu vực Phước Long – Bù Gia Mập – Phú Riềng
7.9 Chi cục Thuế huyện Phú Riềng Huyện Phú Riềng – Chi cục Thuế khu vực Phước Long – Bù Gia Mập – Phú Riềng
8 Cục Thuế tỉnh Cà Mau
8.1 Chi cục Thuế thành phố Cà Mau Thành phố Cà Mau – Chi cục Thuế khu vực II
8.2 Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi Huyện Đầm Dơi – Chi cục Thuế khu vực II
8.3 Chi cục Thuế huyện Cái Nước Huyện Cái Nước – Chi cục Thuế khu vực III
8.4 Chi cục Thuế huyện Phú Tân Huyện Phú Tân – Chi cục Thuế khu vực III
8.5 Chi cục Thuế huyện Trần Văn Thời Huyện Trần Văn Thời – Chi cục Thuế khu vực III
8.6 Chi cục Thuế huyện Thới Bình Huyện Thới Bình – Chi cục Thuế khu vực IV
8.7 Chi cục Thuế huyện U Minh Huyện U Minh – Chi cục Thuế khu vực IV
9 Cục Thuế Thành phố Cần Thơ
9.1 Chi cục Thuế huyện Cờ Đỏ Huyện Cờ Đỏ – Chi cục Thuế khu vực Cờ Đỏ – Thới Lai
9.2 Chi cục Thuế huyện Thới Lai Huyện Thới Lai – Chi cục Thuế khu vực Cờ Đỏ – Thới Lai
9.3 Chi cục Thuế quận Thốt Nốt Quận Thốt Nốt – Chi cục Thuế khu vực Thốt Nốt – Vĩnh Thạnh
9.4 Chi cục Thuế huyện Vĩnh Thạnh Huyện Vĩnh Thạnh – Chi cục Thuế khu vực Thốt Nốt – Vĩnh Thạnh
10 Cục Thuế tỉnh Kiên Giang
10.1 Chi cục Thuế huyện An Biên Huyện An Biên – Chi cục Thuế khu vực An Biên – An Minh
10.2 Chi cục Thuế huyện An Minh Huyện An Minh – Chi cục Thuế khu vực An Biên – An Minh
10.3 Chi cục Thuế huyện Hòn Đất Huyện Hòn Đất – Chi cục Thuế khu vực Hòn Đất – Kiên Lương
10.4 Chi cục Thuế huyện Kiên Lương Huyện Kiên Lương – Chi cục Thuế khu vực Hòn Đất – Kiên Lương
10.5 Chi cục Thuế huyện Châu Thành Huyện Châu Thành – Chi cục Thuế khu vực Châu Thành – Tân Hiệp
10.6 Chi cục Thuế huyện Tân Hiệp Huyện Tân Hiệp – Chi cục Thuế khu vực Châu Thành – Tân Hiệp
10.7 Chi cục Thuế huyện Giồng Riềng Huyện Giồng Riềng – Chi cục Thuế khu vực Giồng Riềng – Gò Quao
10.8 Chi cục Thuế huyện Gò Quao Huyện Gò Quao – Chi cục Thuế khu vực Giồng Riềng – Gò Quao
10.9 Chi cục Thuế huyện Vĩnh Thuận Huyện Vĩnh Thuận – Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Thuận – U Minh Thượng
10.10 Chi cục Thuế huyện U Minh Thượng Huyện U Minh Thượng – Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Thuận – U Minh Thượng
11 Cục Thuế tỉnh Cao Bằng
11.1 Chi cục Thuế huyện Phục Hòa Huyện Phục Hòa – Chi cục Thuế khu vực Phục Hòa – Quảng Uyên
11.2 Chi cục Thuế huyện Quảng Uyên Huyện Quảng Uyên – Chi cục Thuế khu vực Phục Hòa – Quảng Uyên
11.3 Chi cục Thuế huyện Nguyên Bình Huyện Nguyên Bình – Chi cục Thuế khu vực Nguyên Bình – Thông Nông
11.4 Chi cục Thuế huyện Thông Nông Huyện Thông Nông – Chi cục Thuế khu vực Nguyên Bình – Thông Nông
12 Cục Thuế tỉnh Đắk Nông
12.1 Chi cục Thuế thị xã Gia Nghĩa Thị xã Gia Nghĩa – Chi cục Thuế khu vực Gia Nghĩa – Đắk Glong
12.2 Chi cục Thuế huyện Đắk Glong Huyện Đắk Glong – Chi cục Thuế khu vực Gia Nghĩa – Đắk Glong
12.3 Chi cục Thuế huyện Đắk R’Lấp Huyện Đắk R’Lấp – Chi cục Thuế khu vực Đắk R’Lấp – Tuy Đức
12.4 Chi cục Thuế huyện Tuy Đức Huyện Tuy Đức – Chi cục Thuế khu vực Đắk R’Lấp – Tuy Đức
13 Cục Thuế tỉnh Đồng Nai
13.1 Chi cục Thuế thành phố Long Khánh Thành phố Long Khánh – Chi cục Thuế khu vực Long Khánh – Cẩm Mỹ
13.2 Chi cục Thuế huyện Cẩm Mỹ Huyện Cẩm Mỹ – Chi cục Thuế khu vực Long Khánh – Cẩm Mỹ
13.3 Chi cục Thuế huyện Định Quán Huyện Định Quán – Chi cục Thuế khu vực Định Quán – Tân Phú
13.4 Chi cục Thuế huyện Tân Phú Huyện Tân Phú – Chi cục Thuế khu vực Định Quán – Tân Phú
13.5 Chi cục Thuế huyện Long Thành Huyện Long Thành – Chi cục Thuế khu vực Long Thành – Nhơn Trạch
13.6 Chi cục Thuế huyện Nhơn Trạch Huyện Nhơn Trạch – Chi cục Thuế khu vực Long Thành – Nhơn Trạch
13.7 Chi cục Thuế huyện Trảng Bom Huyện Trảng Bom – Chi cục Thuế khu vực Trảng Bom – Thống Nhất
13.8 Chi cục Thuế huyện Thống Nhất Huyện Thống Nhất – Chi cục Thuế khu vực Trảng Bom – Thống Nhất
14 Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp
14.1 Chi cục Thuế thị xã Hồng Ngự Thị xã Hồng Ngự – Chi cục Thuế khu vực 3
14.2 Chi cục Thuế huyện Hồng Ngự Huyện Hồng Ngự – Chi cục Thuế khu vực 3
14.3 Chi cục Thuế huyện Tháp Mười Huyện Tháp Mười – Chi cục Thuế khu vực 4
14.4 Chi cục Thuế huyện Cao Lãnh Huyện Cao Lãnh – Chi cục Thuế khu vực 4
14.5 Chi cục Thuế huyện Lấp Vò Huyện Lấp Vò – Chi cục Thuế khu vực 5
14.6 Chi cục Thuế huyện Lai Vung Huyện Lai Vung – Chi cục Thuế khu vực 5
14.7 Chi cục Thuế huyện Tam Nông Huyện Tam Nông – Chi cục Thuế khu vực 6
14.8 Chi cục Thuế huyện Tân Hồng Huyện Tân Hồng – Chi cục Thuế khu vực 6
15 Cục Thuế Hà Giang
15.1 Chi cục Thuế huyện Quản Bạ Huyện Quản Bạ – Chi cục Thuế khu vực Quản Bạ – Yên Minh
15.2 Chi cục Thuế huyện Yên Minh Huyện Yên Minh – Chi cục Thuế khu vực Quản Bạ – Yên Minh
15.3 Chi cục Thuế huyện Đồng Văn Huyện Đồng Văn – Chi cục Thuế khu vực Đồng Văn – Mèo Vạc
15.4 Chi cục Thuế huyện Mèo Vạc Huyện Mèo Vạc – Chi cục Thuế khu vực Đồng Văn – Mèo Vạc
15.5 Chi cục Thuế huyện Bắc Quang Huyện Bắc Quang – Chi cục Thuế khu vực Bắc Quang – Quang Bình
15.6 Chi cục Thuế huyện Quang Bình Huyện Quang Bình – Chi cục Thuế khu vực Bắc Quang – Quang Bình
15.7 Chi cục Thuế huyện Hoàng Su Phì Huyện Hoàng Su Phì – Chi cục Thuế khu vực Hoàng Su Phì – Xín Mần
15.8 Chi cục Thuế huyện Xín Mần Huyện Xín Mần – Chi cục Thuế khu vực Hoàng Su Phì – Xín Mần
16 Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh
16.1 Chi cục Thuế thành phố Hà Tĩnh Thành phố Hà Tĩnh – Chi cục Thuế khu vực thành phố Hà Tĩnh – Cẩm Xuyên
16.2 Chi cục Thuế huyện Cẩm Xuyên Huyện Cẩm Xuyên – Chi cục Thuế khu vực thành phố Hà Tĩnh – Cẩm Xuyên
16.3 Chi cục Thuế huyện Thạch Hà Huyện Thạch Hà – Chi cục Thuế khu vực Thạch Hà – Lộc Hà
16.4 Chi cục Thuế huyện Lộc Hà Huyện Lộc Hà – Chi cục Thuế khu vực Thạch Hà – Lộc Hà
16.5 Chi cục Thuế huyện Hương Khê Huyện Hương Khê – Chi cục Thuế khu vực Hương Khê – Vũ Quang
16.6 Chi cục Thuế huyện Vũ Quang Huyện Vũ Quang – Chi cục Thuế khu vực Hương Khê – Vũ Quang
16.7 Chi cục Thuế thị xã Hồng Lĩnh Thị xã Hồng Lĩnh – Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh – Can Lộc
16.8 Chi cục Thuế huyện Can Lộc Huyện Can Lộc – Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh – Can Lộc
17 Cục Thuế tỉnh Hậu Giang
17.1 Chi cục Thuế thành phố Vị Thanh Thành phố Vị Thanh – Chi cục Thuế khu vực I
17.2 Chi cục Thuế huyện Vị Thủy Huyện Vị Thủy – Chi cục Thuế khu vực I
17.3 Chi cục Thuế huyện Châu Thành A Huyện Châu Thành A – Chi cục Thuế khu vực IV
17.4 Chi cục Thuế huyện Châu Thành Huyện Châu Thành – Chi cục Thuế khu vực IV
18 Cục Thuế tỉnh Hòa Bình
18.1 Chi cục Thuế huyện Cao Phong Huyện Cao Phong – Chi cục Thuế khu vực Cao Phong – Tân Lạc
18.2 Chi cục Thuế huyện Tân Lạc Huyện Tân Lạc – Chi cục Thuế khu vực Cao Phong – Tân Lạc
18.3 Chi cục Thuế huyện Lạc Sơn Huyện Lạc Sơn – Chi cục Thuế khu vực Lạc Sơn – Yên Thủy
18.4 Chi cục Thuế huyện Yên Thủy Huyện Yên Thủy – Chi cục Thuế khu vực Lạc Sơn – Yên Thủy
18.5 Chi cục Thuế huyện Kim Bôi Huyện Kim Bôi – Chi cục Thuế khu vực Kim Bôi – Lạc Thủy
18.6 Chi cục Thuế huyện Lạc Thủy Huyện Lạc Thủy – Chi cục Thuế khu vực Kim Bôi – Lạc Thủy
18.7 Chi cục Thuế thành phố Hòa Bình Thành phố Hòa Bình – Chi cục Thuế khu vực Hòa Bình – Đà Bắc
18.8 Chi cục Thuế huyện Đà Bắc Huyện Đà Bắc – Chi cục Thuế khu vực Hòa Bình – Đà Bắc
18.9 Chi cục Thuế huyện Kỳ Sơn Huyện Kỳ Sơn – Chi cục Thuế khu vực Hòa Bình – Đà Bắc
19 Cục Thuế tỉnh Lai Châu
19.1 Chi cục Thuế huyện Than Uyên Huyện Than Uyên – Chi cục Thuế khu vực Than Uyên – Tân Uyên
19.2 Chi cục Thuế huyện Tân Uyên Huyện Tân Uyên – Chi cục Thuế khu vực Than Uyên – Tân Uyên
19.3 Chi cục Thuế thành phố Lai Châu Thành phố Lai Châu – Chi cục Thuế khu vực Thành phố Lai Châu – Tam Đường
19.4 Chi cục Thuế huyện Tam Đường Huyện Tam Đường – Chi cục Thuế khu vực Thành phố Lai Châu – Tam Đường
20 Cục Thuế tỉnh Lào Cai
20.1 Chi cục Thuế huyện Bắc Hà Huyện Bắc Hà – Chi cục Thuế khu vực Bắc Hà – Si Ma Cai
20.2 Chi cục Thuế huyện Si Ma Cai Huyện Si Ma Cai – Chi cục Thuế khu vực Bắc Hà – Si Ma Cai
21 Cục Thuế tỉnh Ninh Bình
21.1 Chi cục Thuế thành phố Tam Điệp Thành phố Tam Điệp – Chi cục Thuế khu vực Tam Điệp – Yên Mô
21.2 Chi cục Thuế huyện Yên Mô Huyện Yên Mô – Chi cục Thuế khu vực Tam Điệp – Yên Mô
21.3 Chi cục Thuế thành phố Ninh Bình Thành phố Ninh Bình – Chi cục Thuế khu vực Ninh Bình – Hoa Lư
21.4 Chi cục Thuế huyện Hoa Lư Huyện Hoa Lư – Chi cục Thuế khu vực Ninh Bình – Hoa Lư
22 Cục Thuế tỉnh Quảng Nam
22.1 Chi cục Thuế huyện Bắc Trà My Huyện Bắc Trà My – Chi cục Thuế khu vực Trà My – Tiên Phước
22.2 Chi cục Thuế huyện Nam Trà My Huyện Nam Trà My – Chi cục Thuế khu vực Trà My – Tiên Phước
22.3 Chi cục Thuế huyện Tiên Phước Huyện Tiên Phước – Chi cục Thuế khu vực Trà My – Tiên Phước
22.4 Chi cục Thuế huyện Đông Giang Huyện Đông Giang – Chi cục Thuế khu vực Đông Giang – Tây Giang
22.5 Chi cục Thuế huyện Tây Giang Huyện Tây Giang – Chi cục Thuế khu vực Đông Giang – Tây Giang
22.6 Chi cục Thuế huyện Quế Sơn Huyện Quế Sơn – Chi cục Thuế khu vực Quế Sơn – Nông Sơn – Hiệp Đức
22.7 Chi cục Thuế huyện Nông Sơn Huyện Nông Sơn – Chi cục Thuế khu vực Quế Sơn – Nông Sơn – Hiệp Đức
22.8 Chi cục Thuế huyện Hiệp Đức Huyện Hiệp Đức – Chi cục Thuế khu vực Quế Sơn – Nông Sơn – Hiệp Đức
23 Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh
23.1 Chi cục Thuế thành phố Cẩm Phả Thành phố Cẩm Phả – Chi cục Thuế khu vực Cẩm Phả – Vân Đồn – Cô Tô
23.2 Chi cục Thuế huyện Vân Đồn Huyện Vân Đồn – Chi cục Thuế khu vực Cẩm Phả – Vân Đồn – Cô Tô
23.3 Chi cục Thuế huyện Cô Tô Huyện Cô Tô – Chi cục Thuế khu vực Cẩm Phả – Vân Đồn – Cô Tô
23.4 Chi cục Thuế thành phố Hạ Long Thành phố Hạ Long – Chi cục Thuế khu vực Hạ Long – Hoành Bồ
23.5 Chi cục Thuế huyện Hoành Bồ Huyện Hoành Bồ – Chi cục Thuế khu vực Hạ Long – Hoành Bồ
24 Cục Thuế tỉnh Quảng Trị
24.1 Chi cục Thuế huyện Vĩnh Linh Huyện Vĩnh Linh – Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Linh – Gio Linh
24.2 Chi cục Thuế huyện Gio Linh Huyện Gio Linh – Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Linh – Gio Linh
24.3 Chi cục Thuế thành phố Đông Hà Thành phố Đông Hà – Chi cục Thuế khu vực Đông Hà – Cam Lộ
24.4 Chi cục Thuế huyện Cam Lộ Huyện Cam Lộ – Chi cục Thuế khu vực Đông Hà – Cam Lộ
25 Cục Thuế tỉnh Thái Bình
25.1 Chi cục Thuế huyện Tiền Hải Huyện Tiền Hải – Chi cục Thuế khu vực Tiền Hải – Kiến Xương
25.2 Chi cục Thuế huyện Kiến Xương Huyện Kiến Xương – Chi cục Thuế khu vực Tiền Hải – Kiến Xương
26 Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa
26.1 Chi cục Thuế huyện Vĩnh Lộc Huyện Vĩnh Lộc – Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Lộc – Thạch Thành
26.2 Chi cục Thuế huyện Thạch Thành Huyện Thạch Thành – Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Lộc – Thạch Thành
26.3 Chi cục Thuế huyện Quan Hóa Huyện Quan Hóa – Chi cục Thuế khu vực Quan Hóa – Quan Sơn – Mường Lát
26.4 Chi cục Thuế huyện Quan Sơn Huyện Quan Sơn – Chi cục Thuế khu vực Quan Hóa – Quan Sơn – Mường Lát
26.5 Chi cục Thuế huyện Mường Lát Huyện Mường Lát – Chi cục Thuế khu vực Quan Hóa – Quan Sơn – Mường Lát
26.6 Chi cục Thuế huyện Ngọc Lặc Huyện Ngọc Lặc – Chi cục Thuế khu vực Ngọc Lặc – Lang Chánh
26.7 Chi cục Thuế huyện Lang Chánh Huyện Lang Chánh – Chi cục Thuế khu vực Ngọc Lặc – Lang Chánh
26.8 Chi cục Thuế huyện Cẩm Thủy Huyện Cẩm Thủy – Chi cục Thuế khu vực Cẩm Thủy – Bá Thước
26.9 Chi cục Thuế huyện Bá Thước Huyện Bá Thước – Chi cục Thuế khu vực Cẩm Thủy – Bá Thước
26.10 Chi cục Thuế huyện Nga Sơn Huyện Nga Sơn – Chi cục Thuế khu vực Nga Sơn – Hậu Lộc
26.11 Chi cục Thuế huyện Hậu Lộc Huyện Hậu Lộc – Chi cục Thuế khu vực Nga Sơn – Hậu Lộc
26.12 Chi cục Thuế thành phố Thanh Hóa Thành phố Thanh Hóa – Chi cục Thuế khu vực thành phố Thanh Hóa – Đông Sơn
26.13 Chi cục Thuế huyện Đông Sơn Huyện Đông Sơn – Chi cục Thuế khu vực thành phố Thanh Hóa – Đông Sơn
27 Cục Thuế tỉnh Trà Vinh
27.1 Chi cục Thuế thị xã Duyên Hải Thị xã Duyên Hải – Chi cục Thuế khu vực Duyên Hải
27.2 Chi cục Thuế huyện Duyên Hải Huyện Duyên Hải – Chi cục Thuế khu vực Duyên Hải
27.3 Chi cục Thuế huyện Tiểu Cần Huyện Tiểu Cần – Chi cục Thuế khu vực Tiểu Cần – Cầu Kè
27.4 Chi cục Thuế huyện Cầu Kè Huyện Cầu Kè – Chi cục Thuế khu vực Tiểu Cần – Cầu Kè
28 Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang
28.1 Chi cục Thuế huyện Na Hang Huyện Na Hang – Chi cục Thuế khu vực Na Hang – Lâm Bình
28.2 Chi cục Thuế huyện Lâm Bình Huyện Lâm Bình – Chi cục Thuế khu vực Na Hang – Lâm Bình
28.3 Chi cục Thuế huyện Chiêm Hóa Huyện Chiêm Hóa – Chi cục Thuế khu vực Chiêm Hóa – Hàm Yên
28.4 Chi cục Thuế huyện Hàm Yên Huyện Hàm Yên – Chi cục Thuế khu vực Chiêm Hóa – Hàm Yên
29 Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long
29.1 Chi cục Thuế thị xã Bình Minh Thị xã Bình Minh – Chi cục Thuế khu vực II
29.2 Chi cục Thuế huyện Bình Tân Huyện Bình Tân – Chi cục Thuế khu vực II
29.3 Chi cục Thuế huyện Tam Bình Huyện Tam Bình – Chi cục Thuế khu vực III
29.4 Chi cục Thuế huyện Trà Ôn Huyện Trà Ôn – Chi cục Thuế khu vực III
30 Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
30.1 Chi cục Thuế huyện Long Điền Huyện Long Điền – Chi cục Thuế khu vực Long Điền – Đất Đỏ
30.2 Chi cục Thuế huyện Đất Đỏ Huyện Đất Đỏ – Chi cục Thuế khu vực Long Điền – Đất Đỏ
30.3 Chi cục Thuế huyện Xuyên Mộc Huyện Xuyên Mộc – Chi cục Thuế khu vực Xuyên Mộc – Châu Đức
30.4 Chi cục Thuế huyện Châu Đức Huyện Châu Đức – Chi cục Thuế khu vực Xuyên Mộc – Châu Đức
31 Cục Thuế tỉnh Bình Thuận
31.1 Chi cục Thuế huyện Đức Linh Huyện Đức Linh – Chi cục Thuế khu vực Đức Linh – Tánh Linh
31.2 Chi cục Thuế huyện Tánh Linh Huyện Tánh Linh – Chi cục Thuế khu vực Đức Linh – Tánh Linh
31.3 Chi cục Thuế huyện Bắc Bình Huyện Bắc Bình – Chi cục Thuế khu vực Bắc Bình – Tuy Phong
31.4 Chi cục Thuế huyện Tuy Phong Huyện Tuy Phong – Chi cục Thuế khu vực Bắc Bình – Tuy Phong
31.5 Chi cục Thuế huyện Hàm Thuận Nam Huyện Hàm Thuận Nam – Chi cục Thuế khu vực Hàm Thuận Nam – Hàm Thuận Bắc
31.6 Chi cục Thuế huyện Hàm Thuận Bắc Huyện Hàm Thuận Bắc – Chi cục Thuế khu vực Hàm Thuận Nam – Hàm Thuận Bắc
32 Cục Thuế tỉnh Tây Ninh
32.1 Chi cục Thuế huyện Hòa Thành Huyện Hòa Thành – Chi cục Thuế khu vực Hòa Thành – Dương Minh Châu
32.2 Chi cục Thuế huyện Dương Minh Châu Huyện Dương Minh Châu – Chi cục Thuế khu vực Hòa Thành – Dương Minh Châu
33 Cục Thuế thành phố Hải Phòng
33.1 Chi cục Thuế quận Đồ Sơn Quận Đồ Sơn – Chi cục Thuế khu vực Đồ Sơn – Kiến Thụy
33.2 Chi cục Thuế huyện Kiến Thụy Huyện Kiến Thụy – Chi cục Thuế khu vực Đồ Sơn – Kiến Thụy
33.3 Chi cục Thuế huyện Vĩnh Bảo Huyện Vĩnh Bảo – Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Bảo – Tiên Lãng
33.4 Chi cục Thuế huyện Tiên Lãng Huyện Tiên Lãng – Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Bảo – Tiên Lãng
33.5 Chi cục Thuế quận Kiến An Quận Kiến An – Chi cục Thuế khu vực Kiến An – An Lão
33.6 Chi cục Thuế huyện An Lão Huyện An Lão – Chi cục Thuế khu vực Kiến An – An Lão
33.7 Chi cục Thuế quận Hồng Bàng Quận Hồng Bàng – Chi cục Thuế khu vực Hồng Bàng – An Dương
33.8 Chi cục Thuế huyện An Dương Huyện An Dương – Chi cục Thuế khu vực Hồng Bàng – An Dương
34 Cục Thuế tỉnh Nam Định
34.1 Chi cục Thuế thành phố Nam Định Thành phố Nam Định – Chi cục Thuế khu vực Thành phố Nam Định – Mỹ Lộc
34.2 Chi cục Thuế huyện Mỹ Lộc Huyện Mỹ Lộc – Chi cục Thuế khu vực Thành phố Nam Định – Mỹ Lộc
34.3 Chi cục Thuế huyện Ý Yên Huyện Ý Yên – Chi cục Thuế khu vực Ý Yên -Vụ Bản
34.4 Chi cục Thuế huyện Vụ Bản Huyện Vụ Bản – Chi cục Thuế khu vực Ý Yên -Vụ Bản
34.5 Chi cục Thuế huyện Nam Trực Huyện Nam Trực – Chi cục Thuế khu vực Nam Ninh
34.6 Chi cục Thuế huyện Trực Ninh Huyện Trực Ninh – Chi cục Thuế khu vực Nam Ninh
35 Cục Thuế tỉnh Gia Lai
35.1 Chi cục Thuế huyện Chư Sê Huyện Chư Sê – Chi cục Thuế khu vực Chư Sê – Chư Pưh
35.2 Chi cục Thuế huyện Chư Pưh Huyện Chư Pưh – Chi cục Thuế khu vực Chư Sê – Chư Pưh
35.3 Chi cục Thuế huyện Ia Grai Huyện Ia Grai – Chi cục Thuế khu vực Ia Grai – Chư Păh
35.4 Chi cục Thuế huyện Chư Păh Huyện Chư Păh – Chi cục Thuế khu vực Ia Grai – Chư Păh
35.5 Chi cục Thuế huyện Đak Đoa Huyện Đak Đoa – Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa – Mang Yang
35.6 Chi cục Thuế huyện Mang Yang Huyện Mang Yang – Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa – Mang Yang
35.7 Chi cục Thuế thị xã An Khê Thị xã An Khê – Chi cục Thuế khu vực An Khê – Đak Pơ – Kông Chro
35.8 Chi cục Thuế huyện Đak Pơ Huyện Đak Pơ – Chi cục Thuế khu vực An Khê – Đak Pơ – Kông Chro
35.9 Chi cục Thuế huyện Kông Chro Huyện Kông Chro – Chi cục Thuế khu vực An Khê – Đak Pơ – Kông Chro

Từ ngày 7/10/2019, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên thì phải sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.2.2 thay cho các phiên bản trước đây.

Lưu ý: Trường hợp xuất hiện thông báo:

Hãy chọn “Do not show this again for apps from the publisher and location above” sau đó nhấn nút “Run”.

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MOKA

🌿 Địa chỉ: Số 3, Ngách 21, Ngõ 68 Đội Cấn, P.Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội
🌿 VPĐD: Số 12, ngõ 1 Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
🌿 Điện thoại: (024) 2283 1818; Tư vấn: 0972 181 589
🌿 Website: http://phanmemmoka.vn/
🌿 Email: sales@phanmemmoka.vn
🌿 MST: 0107726098
🌿 TK số: 11610000030231 tại NH BIDV – CN Hoài Đức