Quy trình chung tính giá thành sản xuất

Câu hỏi: Quy trình chung xử lý số liệu, tính giá thành sản xuất sản phẩm trên phần mềm kế toán MOKA ONLINE / MOKA START-UP như thế nào?

Trả lời:

Quy trình chung xử lý số liệu, tính giá thành trên phần mềm MOKA ONLINE / MOKA START-UP như sau:

  1. Khai báo đối tượng tính giá thành cho các sản phẩm.
   • Mỗi khi xuất hiện sản phẩm mới thì phải khai báo.
  1. Cập nhật các số dư ban đầu liên quan đến tính giá thành.
   • Phần này chỉ cập nhật một lần duy nhất khi bắt đầu sử dụng phần mềm.
  1. Khai báo các mã tập hợp và phân bổ chi phí: cách tính, các tập hợp chi phí phát sinh, cách phân bổ các chi phí sau khi tập hợp.
  2. Khai báo định mức, hệ số phân bổ
   • Mỗi khi có định mức, hệ số phân bổ thay đổi thì phải khai báo lại.
  1. Cập nhật các giao dịch phát sinh trong kỳ.
   • Lệnh sản xuất
   • Phiếu xuất nguyên vật liệu cho sản xuất
   • Chi phí lương, khấu hao và các chi phí chung khác – điện, nước…
  1. Cập nhật số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ.
  2. Tính số lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ và số lượng nhập kho.
  3. Tính và áp giá tồn kho nguyên vật liệu.
  4. Tính và áp giá tồn kho cho bán thành phẩm.
  5. Tập hợp và phân bổ chi phí cho các yếu tố chi phí (ytcp) nguyên vật liệu (nvl) – phân bổ theo định mức nvl hoặc chi phí nvl và tập hợp trực tiếp cho đối tượng tính giá thành.
  6. Tập hợp và phân bổ chi phí cho các yếu tố chi phí còn lại – lương, chi phí chung, chi phí nvl nhưng phân bổ qua các ytcp khác.
   • Chương trình sẽ thực hiện trước cho các ytcp không phân bổ qua các ytcp khác.
   • Tiếp theo sẽ thực hiện cho ytcp phân bổ theo các ytcp khác.
  1. Tính giá thành sản phẩm.
  2. Cập nhật giá cho các phiếu nhập thành phẩm
  3. Tạo bút toán phân bổ chi phí sang tk 154
  4. Lặp lại bước 9-14
   • Bước 9 thực hiện khi có bán thành phẩm. Bước này lần đầu tiên không phải thực hiện.
   • Khi lặp lại bước 10 thì chỉ cần tính cho các sản phẩm trung gian mà thành phẩm được nhập vào kho rồi lại được xuất ra
   • Nếu có N công đoạn sản xuất (cđsx) thì phải tính lặp lại N lần các bước 9-14.

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MOKA

🌿 Địa chỉ: Số 3, Ngách 21, Ngõ 68 Đội Cấn, P.Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội
🌿 VPĐD: Số 12, ngõ 1 Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
🌿 Điện thoại: (024) 2283 1818; Tư vấn: 0972 181 589
🌿 Website: http://phanmemmoka.vn/
🌿 Email: sales@phanmemmoka.vn
🌿 MST: 0107726098
🌿 TK số: 11610000030231 tại NH BIDV – CN Hoài Đức