Các bước thực hiện để lên Báo cáo tài chính

Câu hỏi: Trong phần mềm kế toán MOKA ONLINE / MOKA START-UP, cuối mỗi kỳ kế toán, phải thực hiện những chức năng nào để lên được Báo cáo tài chính?

Trả lời:

  • Trong phần mềm kế toán MOKA ONLINE / MOKA START-UP, để lên được báo cáo tài chính, thông thường người sử dụng phải thực một số bước thao tác và/hoặc các chức năng sau:

1. Tính giá vốn hàng tồn kho

(Đường dẫn: Phân hệ Kế toán hàng tồn kho/ Tính giá tồn kho/)

2. Tính và Tạo bút toán phân bổ khấu hao tài sản cố định

(Đường dẫn: Phân hệ Tài sản cố định/ Tính toán (/Phân bổ khấu hao)/)

3. Các bút toán phân bổ và điều chỉnh khác (nếu có) bằng phiếu kế toán tổng hợp

(Đường dẫn: Phân hệ Kế toán tổng hợp/ Chứng từ khác/ Phiếu kế toán tổng hợp)

4. Thực hiện chức năng Phân bổ cuối kỳ (nếu có)

(Đường dẫn: Kế toán tổng hợp/ Kết chuyển cuối kỳ/ Bút toán phân bổ tự động)

5. Thực hiện chức năng Kết chuyển cuối kỳ

(Đường dẫn: Kế toán tổng hợp/ Kết chuyển cuối kỳ/ Bút toán Kết chuyển tự động)

  • Sau khi thực hiện các thao tác và/hoặc các chức năng trên, người sử dụng cần xem Bảng cân đối phát sinh các tài khoản đã cân chưa (Tổng dự nơ/dư có đầu kỳ; Tổng phát sinh nợ/có trong kỳ; Tổng dư nợ/dư có cuối kỳ); Các tài khoản không có số dư (tài khoản đầu 5, 6, 7, 8, 9) đã phân bổ/kết chuyển hết chưa. Nếu chưa cần phải kiểm tra lại số liệu, các thao tác cuối kỳ,…
  • Phần mềm có một số tiện ích, chức năng giúp người sử dụng có thể thao tác nhanh để kiểm tra số liệu sai lệch (nếu có)

(Đường dẫn: Kế toán tổng hợp/ Kiểm tra sai lệch/)

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MOKA

🌿 Địa chỉ: Số 3, Ngách 21, Ngõ 68 Đội Cấn, P.Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội
🌿 VPĐD: Số 12, ngõ 1 Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
🌿 Điện thoại: (024) 2283 1818; Tư vấn: 0972 181 589
🌿 Website: http://phanmemmoka.vn/
🌿 Email: sales@phanmemmoka.vn
🌿 MST: 0107726098
🌿 TK số: 11610000030231 tại NH BIDV – CN Hoài Đức