TÍNH NĂNG ƯU VIỆT CỦA PHẦN MỀM

Thông tin sản phẩm

 Bảo mật dữ liệu nhiều lớp, an toàn trên Internet.

 Giao diện đơn giản, phân cấp dễ dàng, ai cũng có thể tiếp cận.

 Lọc tìm, tra cứu dữ liệu tự động, thông minh.

 Tính giá thành sản xuất nhanh, chính xác.

 Báo cáo quản trị đa dạng, trên 300 báo cáo

Chức năng chi tiết

Giải pháp theo ngành nghề

Facebook