Khách hàng kinh tế, dịch vụ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư thương mại Hoàng Hà

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư thương mại Hoàng Hà

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư thương mại Hoàng Hà sở hữu chuỗi cửa hàng Hoàng Hà Mobile - là nhà bán lẻ hàng đầu, chuyên cung cấp các sản phẩm công nghệ chính hãng tại thị trường Việt Nam

Website: https://hoanghamobile.com/

Facebook