CHI PHÍ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM

Thông tin sản phẩm

Các gói bán hàng 𝗠𝗞𝗦𝟭 𝗠𝗞𝗦𝟮 𝗠𝗞𝟯 Khuyến mãi
Tháng
 
Số người / 𝟬𝟭 link 𝟬𝟭 𝟬𝟮 𝟬𝟯  
𝟬𝟲 Tháng 𝟭,𝟮 Triệu  𝟮,𝟭 Triệu | 𝟮,𝟵 Triệu  
𝟬𝟭 Năm 𝟭,𝟴 Triệu  𝟯,𝟮 Triệu | 𝟰,𝟮 Triệu 𝟬𝟏
𝟬𝟮 Năm 𝟯,𝟮 Triệu  𝟱,𝟱 Triệu | 𝟳,𝟮 Triệu 𝟬𝟑
𝟬𝟯 Năm 𝟰,𝟱 Triệu  𝟳,𝟳 Triệu | 𝟭𝟬 Triệu 𝟬𝟔

 

Chú ý: Đối với khách hàng sử dụng từ người dùng thứ 04 trở lên thì chi phí tiếp theo là: 800,000đ/1 người   Xem chi tiết

Chức năng chi tiết

Giải pháp theo ngành nghề

Facebook