Xử lý vấn đề khử trùng trong mua bán hàng hóa vật tư

15/07/2021
Trong menu “Khai báo các tham số tùy chọn” có dòng khai báo “Danh sách tài khoản khử trùng trong mua bán hàng hoá, vật tư” là tk 111, 112. Vậy tài khoản khử trùng này là như thế nào?

Xử lý vấn đề khử trùng trong mua bán hàng hóa vật tư

Câu hỏi:

Trong menu “Khai báo các tham số tùy chọn” có dòng khai báo “Danh sách tài khoản khử trùng trong mua bán hàng hoá, vật tư” là tk 111, 112. Vậy tài khoản khử trùng này là như thế nào? Cách hạch toán và nhập số liệu trên phần mềm như thế nào cho đúng?

Trả lời:

  • Trong phần mềm kế toán MOKA ONLINE, khi khai báo danh sách tài khoản khử trùng trong mua bán hàng hoá, vật tư là tk 111, 112 thì khi mua hàng hoặc bán hàng ứng với các tài khoản này thì chương trình sẽ không hạch toán các bút toán vào sổ cái. Chương trình chỉ hạch toán vào sổ kho và sổ thuế GTGT. Hạch toán vào sổ cái sẽ thực hiện ở phiếu chi / phiếu thu tương ứng.

Trường hợp bán hàng thu tiền ngay:

  • Trong trường hợp bán hàng thu tiền ngay sẽ xuất hiện 2 chứng từ: hoá đơn bán hàng và phiếu thu tiền. Có các phương án thực hiện trên phần mềm như sau:

Phương án 1:

Cập nhật cả 2 chứng từ nhưng hóa đơn bán hàng sẽ không hạch toán vào sổ cái. Các thông tin liên quan đến hóa đơn sẽ phục vụ lên các báo cáo về bán hàng, báo cáo về hàng tồn kho và báo cáo thuế GTGT đầu ra. Còn khi lên các báo cáo liên quan đến hạch toán thì thông tin được lấy từ phiếu thu.

Trong trường hợp này phải khai báo tài khoản tiền mặt là tài khoản cần phải khử trùng trong tham số hệ thống.

Khi này trong các sổ sách kế toán như sổ cái tài khoản sẽ không xuất hiện các chứng từ - hóa đơn bán hàng thu tiền ngay.

Phương án 2:

Vẫn hạch toán qua tài khoản công nợ và thực hiện như bán hàng trả chậm.

Trường hợp này thường được khuyến khích sử dụng. Thứ nhất, vẫn theo dõi được chi tiết các khoản công nợ khách hàng; thứ hai, vẫn đảm bảo được phương án hạch toán phiếu chi tránh nhầm lẫn

Hiện tại chương trình đã có chức năng hỗ trợ người sử dụng Tạo phiếu chi ngay trên màn hình cập nhật Hóa đơn bán hàng giúp người sử dụng giảm bớt thời gian cập nhật và thao tác.

Phương án 3:

Chỉ cập nhật hóa đơn mà không cập nhật phiếu thu.

Trong trường hợp này không phải khai báo tài khoản tiền mặt là tài khoản cần phải khử trùng trong tham số hệ thống.

Khi này trong các sổ sách kế toán như sổ cái tài khoản sẽ không xuất hiện các chứng từ - phiếu thu tiền mặt liên quan đến hóa đơn thu tiền ngay.

Trường hợp mua hàng trả tiền ngay:

  • Trong trường hợp mua hàng trả tiền ngay sẽ xuất hiện 2 chứng từ: phiếu nhập mua hàng và phiếu chi trả tiền. Có các phương án xử lý như sau.

Phương án 1:

Vẫn hạch toán qua tài khoản công nợ tk331 trên phiếu nhập mua hàng:

Nợ tk15x, tk1331 / Có tk331;

Và khi hạch toán phiếu chi:

                                                             Nợ 331, 1331/Có 111.

Trường hợp này thường được khuyến khích sử dụng.

Hiện tại chương trình đã có chức năng hỗ trợ người sử dụng Tạo phiếu thu ngay trên màn hình cập nhật Phiếu nhập mua hàng giúp người sử dụng giảm bớt thời gian cập nhật và thao tác.

  • Phương án 2:

  • Hạch toán qua tài khoản tiền mặt, Nợ 15x, 1331/Có 111, nhưng chỉ hạch toán vào sổ phiếu chi, còn phiếu nhập mua thì chỉ hạch toán vào sổ kho.

Lưu ý: Trong trường hợp này phải khai báo tài khoản tiền mặt là tài khoản cần phải khử trùng để không hạch toán vào sổ cái khi làm phiếu nhập mua. Việc khai báo được thực hiện tại menu “Hệ thống/ Khai báo các tham số hệ thống”. Hoặc chọn xử lý chỉ lưu số liệu vào sổ kho.

Nhược điểm của phương án này là khi lên sổ cái của tk 15x thì chứng từ sẽ là phiếu chi chứ không phải phiếu nhập mua

----

MỜI BẠN ĐỌC DÙNG THỬ PHẦN MỀM KẾ TOÁN MOKA

Phần mềm tiện ích, kiểm soát tốt chứng từ và lên Báo cáo tài chính chuẩn xác.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MOKA

Địa chỉ VPGD: Tầng 6, Số 7 Tôn Thất Thuyết, P.Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 032 88 11 399 -- Tư vấn: 024 2283 1818

Email: cskhmoka@gmail.com || Facebook: Phần Mềm Kế Toán Moka | FacebookBài viết khác

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Moka Startup, Moka Online

25/07/2021

09 Tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết phần mềm kế toán Moka. Mong quý khách hàng tham khảo.

Nhập liệu khi mua mới tài sản cố định trên phần mềm Moka

15/07/2021

Khi mua mới một tài sản cố định (TSCĐ) thì trình tự hạch toán, khai báo và các bước thực hiện trên phần mềm MOKA ONLINE / MOKA START-UP như thế nào?

Xử lý lỗi cập nhập phiếu kế toán tổng hợp trên phần mềm Moka

15/07/2021

Phiếu kế toán tổng hợp, nhập xong số liệu và nhấn nút  Lưu chứng từ thì  phần mềm báo lỗi "Thuế trong bảng kê khác thuế trong chứng từ” và không lưu được

Facebook