TÍNH NĂNG - TRỢ GIÚP

03 bước Đăng ký sử dụng phần mềm kế toán Moka StartUp

07/07/2021

03 bước Đăng ký sử dụng phần mềm kế toán Moka StartUp. Quý doanh nghiệp: Điền đầy đủ thông tin, Moka sẽ liên hệ với quý khách sớm nhất.

Hệ thống lưu trữ số liệu phần mềm kế toán Moka ở đâu?

07/07/2021

Hệ thống lưu trữ số liệu phần mềm kế toán Moka ở đâu?

Tôi có thể tự download và cài đặt Moka StartUp được không?

07/07/2021

Tôi có thể tự download và cài đặt Moka StartUp được không? Và cài bằng cách nào?

Khai báo thời gian làm việc, danh mục, số dư khi bắt đầu sử dụng phần mềm

07/07/2021

Khi mới bắt đầu sử dụng phần mềm Moka Accounting Online, Moka StartUp, Moka Online, NSD có rất nhiều việc phải làm, Moka hướng dẫn nhập thời gian danh mục số dư

18 Quy trình thực hiện công việc kế toán trên PMKT Moka

07/07/2021

Dưới đây là 18 quy trình thực hiện công việc kế toán trên phần mềm kế toán Moka cần biết.

Tổng quan Trình tự khi sử dụng phần mềm kế toán Moka StartUp

07/07/2021

Để giúp những người mới bắt đầu sử dụng phần mềm kế toán Moka StartUp có cái nhìn bao quát nhất, dễ hình dung nhất thì trình tự các bước sử dụng phần mềm như sau

Có thể làm nhiều công ty trên phần mềm kế toán Moka StartUp được không?

07/07/2021

Phần mềm Moka StartUp có thể sử dụng để làm kế toán cho nhiều công ty trên cùng một phần mềm

Ngày bắt đầu năm tài chính trùng với ngày nhập liệu

07/07/2021

Có nhất thiết phải chọn Ngày bắt đầu của năm tài chính trùng với Ngày bắt đầu nhập liệu không?

Kiến trúc dữ liệu phần mềm Moka StartUp, Moka Online

07/07/2021

Kiến trúc 3 lớp, phát triển trên nền .NET Framework. Lớp giao diện (Presentation Layer): Giúp phần mềm hiển thị, chạy trên thiết bị của người dùng.

Kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay trên Phần mềm kế toán Moka

07/07/2021

Phân hệ Kế toán tiền quản lý các khoản thu/chi/tồn quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng theo từng loại đồng tiền, kiểm soát thu tiền KH và thanh toán cho NCC

Kế toán bán hàng - Trên phan mem ke toan Moka

07/07/2021

Kế toán bán hàng có thể được thừa kế dữ liệu phát sinh từ bộ phận bán hàng, theo dõi công nợ và thu tiền của khách hàng. Tạo và gửi Hóa đơn điện tử.

Kế toán mua hàng - Trên phần mềm kế toán Moka

07/07/2021

Phân hệ kế toán mua hàng được liên kết và kế thừa dữ liệu phát sinh liên quan đến các nghiệp vụ mua hàng, nhập mua từ bộ phận quản lý vật tư.

Facebook