TÍNH NĂNG - TRỢ GIÚP

Hướng dẫn xử lý xuất kho nhưng chưa ghi nhận doanh thu

15/07/2021

Trên Moka Online, Moka Accounting, Moka Startup Trong trường hợp xuất kho nhưng chưa ghi nhận doanh thu thì trên phần mềm phải làm như thế nào?

Xử lý: Tồn kho tức thời trên phần mềm Moka

15/07/2021

Khi cập nhật chứng từ liên quan đến nhập xuất vật tư hàng hóa, thấy cột số lượng tồn kho tức thời khác với số lượng tồn kho trên báo cáo NXT

Tính giá vốn nhập trước xuất trước (NTXT) trên Moka

15/07/2021

Hướng dẫn tính vốn nhập trước và xuất trước trên phần mềm kế toán online Moka Start-up vô cùng đơn giản cho ai chưa biết nhé.

Lọc tìm, tra cứu số liệu trên phần mềm Moka

15/07/2021

Lọc tìm, tra cứu số liệu đơn giản trên phần mềm kế toán online Moka Start-up. Giúp người dùng không phải mất thời gian tìm từng dữ liệu một.

Sổ chi tiết Tài khoản 214 khác với Bảng tính khấu hao như nào?

15/07/2021

Khi xem số liệu trên Sổ chi tiết Tk 214 (tài khoản khấu hao TSCĐ) số liệu lại khác với Bảng tính khấu hao TSCĐ trong phân hệ Kế toán Tài sản cố định

Tùy chỉnh định dạng số thập phân trên Moka

15/07/2021

Trên phần mềm kế toán online Moka Startup, người sử dụng muốn thay đổi thành 3 số sau dấu thập phân của các trường này thì phải làm thế nào?

Xuất đích danh cho vật tư tính giá trung bình trên Moka

15/07/2021

Xuất đích danh cho vật tư tính giá trung bình trên phần mềm kế toán online Moka Start-up như thế nào? Cùng Mo thực hiện nhé

Cách tạo và phân quyền cho user mới

12/07/2021

Các bước thực hiện để tạo và phân quyền cho user (người sử dụng) mới trên phần mềm MOKA ONLINE thì phải làm như thế nào?

Hỗ trợ lấy dữ liệu từ file excel trên PMKT MOKA

12/07/2021

Hướng dẫn lấy dữ liệu trên file Excel phần mềm kế toán Moka

Khóa số liệu trên phần mềm Moka

12/07/2021

Hết một năm tài chính, hoặc hết một kỳ báo cáo NSD muốn khóa số liệu trên phần mềm lại để không cho phép NSD khác vào sửa, xóa chứng từ

Đánh lại số chứng từ tự động trên phần mềm Moka

12/07/2021

Muốn thực hiện công việc đánh lại số chứng từ tự động cho mỗi loại chứng từ của một kỳ nào đó trong năm thì có được không?

Hạch toán nhiều Nợ nhiều Có trên Phiếu kế toán

12/07/2021

Trên phần mềm kế toán MOKA ONLINE / MOKA START-UP, muốn hạch toán nhiều nợ nhiều có trên cùng 1 phiếu kế toán thì phải làm như thế nào?

Facebook