Quản trị Chi phí - Trên phần mềm kế toán Moka

07/07/2021
Quản trị chi phí kế thừa thông tin đã nhập ở các phân hệ khác để thực hiện những báo cáo phân tích về chi phí phát sinh và so sánh với ngân sách trong kỳ.

Tính năng Quản trị chi phí trên Moka StartUpMoka Online

Phân hệ quản trị phí trên PMKT moka

 • Phân hệ quản trị phí cung cấp cho người dùng các báo cáo quản trị chi phí.
 • Phân hệ này được kế thừa thông tin đã nhập ở các phân hệ khác để thực hiện những báo cáo phân tích về chi phí phát sinh trong kỳ cũng như các thông tin về dự toán ngân sách từng kỳ, từng năm của doanh nghiệp.
 • Những tính năng cơ bản:
  • Khai báo dự toán ngân sách hàng năm, quý, tháng; khai báo các mã phí, nhóm phí.
  • Báo cáo liệt kê các chứng từ liên quan đến mục đích quản lý các khoản doanh thu và chi phí.
  • Báo cáo thực hiện thu/chi theo ngân sách đã duyệt.
  • Báo cáo tổng hợp, chi tiết các khoản doanh thu, chi phí, các khoản phân bổ một cách linh hoạt theo nhiều tùy chọn khác nhau.
  • Báo cáo tổng hợp so sánh các khoản chi phí giữa các kỳ linh hoạt theo tháng, quý, nửa năm, năm.

>> Xem thêm : TÍNH NĂNG - TRỢ GIÚP

----

MỜI CÁC DỌC DÙNG THỬ PHẦN MỀM KẾ TOÁN MOKA

Lên Báo cáo tài chính rất chính xác

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MOKA

Địa chỉ VPGD: Tầng 6, Số 7 Tôn Thất Thuyết, P.Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 024 2283 1818 -- Tư vấn: 032 88 11 399

Email: cskhmoka@gmail.com || Facebook: Phần Mềm Kế Toán Moka | FacebookFacebook