Kế toán Tổng hợp - Trên phần mềm kế toán Moka

07/07/2021
Tạo bút toán chênh lệch tỷ giá tự động. Khai báo và tạo các bút toán định kỳ: bút toán phân bổ, bút toán kết chuyển cuối kỳ. Giúp Kế toán tổng hợp lên BCTC.

Tính năng Kế toán tổng hợp trên Moka StartUpMoka Online

Phân hệ kế toán tổng hợp trên Moka

 • Ngoài các dữ liệu từ các phân hệ khác thì kế toán tổng hợp còn lập phiếu bổ sung nghiệp vụ hạch toán khác thông qua “Phiếu kế toán”, "Bút toán hủy".
 • Các tính năng tự động:
  • Tạo bút toán chênh lệch tỷ giá tự động.
  • Khai báo và Tạo các bút toán định kỳ: bút toán phân bổ, bút toán kết chuyển cuối kỳ.
  • Chuyển giao dịch vào sổ cái đối với các chứng từ cần duyệt.
  • Kiểm tra sai lệch khi lên BCTC.
 • Lọc tìm và tra cứu số liệu thông mình dạng bảng kê.
 • In sổ kế toán: Sổ cái, sổ chi tiết tài khoản. Sổ tổng hợp tài khoản. Sổ chi tiết doanh thu bán hàng. Bảng cân đối tài khoả Các báo cáo theo các hình thức khác nhau: nhật ký chung, chứng từ ghi sổ,…
 • In báo cáo tài chính theo Thông tư mới nhất hiện hành.

>> Xem thêm: TÍNH NĂNG - TRỢ GIÚP

----

MỜI CÁC DỌC DÙNG THỬ PHẦN MỀM KẾ TOÁN MOKA

Lên Báo cáo tài chính rất chính xác

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MOKA

Địa chỉ VPGD: Tầng 6, Số 7 Tôn Thất Thuyết, P.Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 024 2283 1818 -- Tư vấn: 032 88 11 399

Email: cskhmoka@gmail.com || Facebook: Phần Mềm Kế Toán Moka | FacebookFacebook