Kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay trên Phần mềm kế toán Moka

07/07/2021
Phân hệ Kế toán tiền quản lý các khoản thu/chi/tồn quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng theo từng loại đồng tiền, kiểm soát thu tiền KH và thanh toán cho NCC

Tính năng Kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay trên Moka StartUp, Moka Online

 • Quản lý các khoản thu/chi/tồn quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng theo từng loại đồng tiền (VND, USD,…), kiểm soát thu tiền khách hàng và thanh toán cho nhà cung cấp.
 • Các thông tin quản lý khác về khế ước vay tiền, kế hoạch doanh thu và chi phí trong từng kỳ (tháng/quý), theo từng khoản mục (chi xây dựng cơ bản, chi phí quản lý, chi phí văn phòng,…) và báo cáo quản trị về dòng tiền để hỗ trợ nhà quản lý có những quyết định điều hành doanh nghiệp hiệu quả.
 • Các nghiệp vụ cơ bản như sau:

Phân hệ kế toán tiền trên phần mềm Moka

 • Lập và in Phiếu thu/Phiếu chi/Báo có/Ủy nhiệm chi bằng máy tính.
 • Xử lý, theo dõi và hạch toán thu/chi các quỹ cũng như rút, gửi, chuyển khoản bằng tiền tại các ngân hàng theo nhiều loại tiền tệ như VND, USD, EUR…
 • Xử lý, theo dõi thu/chi/tạm ứng theo đối tượng, hợp đồng, công trình,…
 • Tập hợp chi phí theo khoản mục.
 • Thanh toán cho các hóa đơn mua hàng, thu tiền bán hàng, bù trừ công nợ.
 • Tự động tính và hạch toán chênh lệch tỷ giá ngoại tệ theo từng nghiệp vụ phát sinh chi tiền hoặc phát sinh của chứng từ gốc (hóa đơn bán/mua). Đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ (tháng/quý/năm).
 • Khai báo, quản lý và cảnh báo khế ước đáo hạn.
 • Cảnh báo lượng tiền tại các Quỹ và các tài khoản ngân hàng
 • Lập và tính lãi suất các khoản vay hoặc các khoản khách hàng thanh toán quá hạn…
 • Tính năng lập và theo dõi kế hoạch các khoản thu/chi. Đồng thời so sánh thu/chi giữa kế hoạch và thực tế theo khoản mục,…
 • In báo cáo: Sổ quỹ tiền mặt. Sổ kế toán tiền mặt. Nhật ký thu/chi tiền. Sổ tiền gửi. Sổ theo dõi các khoản vay/khế ước. Bảng tính lãi Báo cáo lưu chuyển tiền tệ,...
 • In báo cáo quản trị: Tổng hợp tình hình thu chi theo khoản mục/bộ phận. Báo cáo thu chi các quỹ của doanh nghiệp. Kế hoạch chi tiêu trả nợ vay, Báo cáo cân đối dòng tiền của doanh nghiệp.

>> Xem thêm: TÍNH NĂNG - TRỢ GIÚP

----

MỜI BẠN ĐỌC DÙNG THỬ PHẦN MỀM KẾ TOÁN MOKA

Phần mềm tiện ích, kiểm soát tốt chứng từ và lên Báo cáo tài chính chuẩn xác.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MOKA

Địa chỉ VPGD: Tầng 6, Số 7 Tôn Thất Thuyết, P.Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 032 88 11 399 -- Tư vấn: 024 2283 1818

Email: cskhmoka@gmail.com || Facebook: Phần Mềm Kế Toán Moka | FacebookFacebook