Kế toán Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ (TSCĐ - CCDC) trên MOKA

07/07/2021
Khai báo, đăng ký và quản lý tài sản công cụ khi phát sinh, với nhiều thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật, đặc điểm của tài sản

Tính năng Kế toán Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ trên Moka StartUpMoka Online

Phân hệ tài sản cố định trên phan mem ke toan Moka

 • Khai báo, đăng ký và quản lý tài sản khi phát sinh, với nhiều thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật, đặc điểm của tài sản.
 • Lập và in chi tiết thẻ tài sản.
 • Lập và in phiếu ghi nhận biến động tài sản (điều chuyển bộ phận, tăng/giảm giá trị tài sản, thay đổi bộ phận…). Biên bản thanh lý tài sản, Phiếu xuất dùng công cụ dụng cụ. Lưu các biến động công cụ dụng cụ (báo hỏng, thanh lý…) trên phần mềm.
 • Lập và đưa ra các màn hình cảnh báo nhanh tình trạng của tài sản (như TSCĐ chờ thanh lý, công cụ dụng cụ đang xuất dùng…).
 • Khai báo kế hoạch, thời gian thực hiện bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho từng loại thiết bị, máy móc, chi tiết thiết bị (theo thời gian sử dụng, theo công suất hoạt động của từng thiết bị, máy móc…).
 • Theo dõi chi tiết tài sản theo nhóm, nguồn vốn hình thành, bộ phận, mục đích sử dụng, người quản lý…
 • Theo dõi biến động tài sản (Sửa chữa lớn, lắp thêm,tháo dỡ, ghi giảm, khấu hao, thanh lý…) qua các thời kỳ sử dụng.
 • Theo dõi các lần xuất dùng, giá trị phân bổ công cụ dụng cụ vào chi phí.
 • Tự động tính và hạch toán khấu hao TSCĐ theo nguồn vốn. Hỗ trợ tính khấu hao theo đường thẳng và giảm dần.
 • Tính phân bổ và hạch toán giá trị công cụ dụng cụ vào chi phí trong các kỳ khác

Phân hệ công cụ dụng cụ trên pmkt Moka

 • In báo cáo: Thẻ tài sản, sổ tài sản, bảng chi tiết tài sản, bảng tính khấu hao tài sản, báo cáo tăng giảm tài sản, bảng tổng hợp tài sản, báo cáo chi tiết kiểm kê tài sản… Bảng phân bổ giá trị CCDC, bảng tổng hợp tình hình sử dụng công cụ dụng cụ,… Báo cáo lịch sử phát sinh (đăng ký sử dụng, lịch sử bảo trì, bảo dưỡng, điều chuyển, sửa chữa, nâng cấp, khấu hao, thanh lý…) theo từng tài sản.

>> Xem thêm: TÍNH NĂNG - TRỢ GIÚP

----

MỜI CÁC DỌC DÙNG THỬ PHẦN MỀM KẾ TOÁN MOKA

Lên Báo cáo tài chính rất chính xác

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MOKA

Địa chỉ VPGD: Tầng 6, Số 7 Tôn Thất Thuyết, P.Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 024 2283 1818 -- Tư vấn: 032 88 11 399

Email: cskhmoka@gmail.com || Facebook: Phần Mềm Kế Toán Moka | FacebookFacebook