Kế toán mua hàng - Trên phần mềm kế toán Moka

07/07/2021
Phân hệ kế toán mua hàng được liên kết và kế thừa dữ liệu phát sinh liên quan đến các nghiệp vụ mua hàng, nhập mua từ bộ phận quản lý vật tư.

Tính năng Kế toán mua hàng trên Moka StartUpMoka Online

Phân hệ kế toán mua hàng trên phan mem ke toan moka

 • Phân hệ kế toán mua hàng được liên kết và kế thừa dữ liệu phát sinh liên quan đến các nghiệp vụ mua hàng, nhập mua từ bộ phận quản lý vật tư. Đồng thời, cung cấp đầy đủ các tính năng, chứng từ hỗ trợ hoạt động hạch toán nghiệp vụ kế toán mua hàng, nhập kho hàng hóa của bộ phận kế toán. Hỗ trợ theo dõi công nợ phải trả cho nhà cung cấp, cảnh báo tuổi nợ đến hạn, thanh toán và hạch toán các khoản nợ cho nhà cung cấp.
 • Lập và in phiếu nhập mua, phiếu chi phí vận chuyển, chi phí dịch vụ, phiếu chi trả nhà cung cấp, bù trừ công nợ, thanh toán tạm ứng trên máy tính.
 • Kiểm duyệt phiếu qua các trạng thái (Lập phiếu, Chuyển KTTH, Đã duyệt).
 • Theo dõi, hạch toán tự động tính thuế GTGT, thuế tiêu thụ, Thuế nhập khẩu theo tờ khai hải Phân bổ chi phí mua, vận chuyển, thuế nhập cho các mặt hàng, lô hàng (theo giá trị/số lượng).
 • Theo dõi tiến trình thực hiện đơn hàng/hợp đồ Việc thanh toán công nợ từng hóa đơn, lô hàng, nhà cung cấp, hợp đồng, đơn hàng. Bù trừ công nợ giữa các nhà cung cấp. Theo dõi tiền trả trước, tuổi nợ của các hóa đơn và lô hàng mua.
 • Giám sát công nợ phải trả nhà cung cấp theo nhiều tiêu thức khác nhau (hóa đơn, nhà cung cấp, hợp đồng, đơn hàng, nhân viên, …).
 • Phân tích mua hàng theo nhiều tiêu thức (Nhà cung cấp, nhân viên mua, lô hàng, bộ phận, hình thức mua, mặt hàng, đơn hàng …)
 • Các nghiệp vụ kế toán mua hàng khác theo chuẩn mực VAS (TT 200/2014/TT-BTC).
 • In báo cáo mua hàng: Báo cáo chi tiết Sổ nhật ký mua hàng. Báo cáo tổng hợp nhập mua. Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào.
 • In báo cáo công nợ mua: Bảng đối chiếu công nợ. Tổng hợp phát sinh công nợ Báo cáo công nợ phải trả theo hạn thanh toán (tuổi nợ). Tổng hợp phát sinh công nợ theo công trình…
 • In báo cáo quản trị: Theo dõi đơn hàng. Bảng kê / Báo cáo tổng hợp đơn hàng/hợp đồng.

>> Xem thêm: TÍNH NĂNG - TRỢ GIÚP 

----

MỜI BẠN ĐỌC DÙNG THỬ PHẦN MỀM KẾ TOÁN MOKA

Phần mềm tiện ích, kiểm soát tốt chứng từ và lên Báo cáo tài chính chuẩn xác.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MOKA

Địa chỉ VPGD: Tầng 6, Số 7 Tôn Thất Thuyết, P.Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 032 88 11 399 -- Tư vấn: 024 2283 1818

Email: cskhmoka@gmail.com || Facebook: Phần Mềm Kế Toán Moka | FacebookFacebook