Kế toán Hàng tồn kho - Trên phần mềm kế toán Moka

07/07/2021
Lập và in Phiếu nhập, Phiếu xuất, Phiếu xuất điều chuyển, Xuất CCDC trực tiếp trên phần mềm. Quản lý nhiều thông tin trên chứng từ kho như kho, vật tư, dạng nhập xuất, nhập/xuất theo nhiều đơn vị tính

Tính năng Kế toán Hàng tồn kho trên Moka StartUpMoka Online

Phân hệ kế toàn hàng tồn kho trên PMKT moka

 • Lập và in Phiếu nhập, Phiếu xuất, Phiếu xuất điều chuyển, Xuất CCDC trực tiếp trên phần mềm.
 • Quản lý nhiều thông tin trên chứng từ kho như kho, vật tư, dạng nhập xuất, nhập/xuất theo nhiều đơn vị tính (M3 , Hộp, Tấn, Kg, Cái, …)
 • Quản lý hạn mức vật tư, hàng hóa tồn trong kho (khai báo số lượng tồn kho tối đa, tối thiểu).
 • Phân tích tuổi vật tư, hàng hóa tồn trong
 • Quản lý nhập/xuất vật tư, hàng hóa theo nhiều tiêu thức (mặt hàng, nhóm hàng, dạng nhập/xuất).
 • Quản lý và theo dõi đơn hàng, đồng thời dựa trên kế hoạch sản xuất, mức tồn kho để tính và đưa ra kế hoạch hàng
 • Tính giá vốn tự động theo phương pháp:
  • Giá đích danh,
  • Giá bình quân gia quyền.
  • Giá bình quân di động.
  • Giá nhập trước xuất trước.
 • Cập nhật kiểm kê định kỳ, tự động tạo các phiếu xuất khi đã có giá trị kiểm kê.
 • In báo cáo: Bảng kê nhập/xuất vật tư - hàng hóa. Bảng kê xuất khuyến mãi. Sổ chi tiết vật tư.
 • Thẻ kho, Bảng tổng hợp Nhập - Xuất - Tồn. Báo cáo tồn kho theo hạn mức. Báo cáo vật tư chậm luân chuyển. Báo cáo tuổi hàng tồn kho theo phiếu nhập cuối, Báo cáo nhu cầu vật tư…

>>Xem thêm: TÍNH NĂNG - TRỢ GIÚP

----

MỜI CÁC DỌC DÙNG THỬ PHẦN MỀM KẾ TOÁN MOKA

Lên Báo cáo tài chính rất chính xác

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MOKA

Địa chỉ VPGD: Tầng 6, Số 7 Tôn Thất Thuyết, P.Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 024 2283 1818 -- Tư vấn: 032 88 11 399

Email: cskhmoka@gmail.com || Facebook: Phần Mềm Kế Toán Moka | FacebookFacebook