Giá thành Công trình - Trên phần mềm Kế toán Moka

07/07/2021
Phân hệ giá thành công trình giúp thực hiện tập hợp các chi phí, doanh thu các công trình và tính giá thành, các báo lãi lỗ theo công trình, vụ việc.

Tính năng Giá thành công trình trên Moka StartUpMoka Online

Phân hệ giá thành công trình trên pmkt Moka

 • Khai báo danh mục công trình
  • Dùng “Danh mục vụ việc” để theo dõi những đối tượng mang tính sự vụ (như: công trình, hạng mục công trình, tour, hợp đồng...).
  • Định nghĩa vụ việc mẹ - con theo cấu trúc hình cây, với số cấp không hạn chế để tập hợp và phân tích chi phí theo vụ việc mẹ - con.
 • Mở rộng các trường tự do (03 trường do người dùng tự định nghĩa).
 • Quản lý số liệu liên năm và lũy kế phát sinh từ khi khởi công.
 • Tập hợp chi phí chi tiết theo từng công trình: Nguyên vật liệu, nhân công thi công, máy thi công, các chi phí chung hoặc tâp hợp chung rồi phân bổ.
 • Báo cáo cơ bản bao gồm:
  • Báo cáo xuất NVL cho công trình.
  • Báo cáo công nợ và thanh toán với nhà cung cấp, khách hàng theo công trình
  • Báo cáo giá thành, KQKD theo từng công trình.
  • Báo cáo lũy kế công trình.
  • Báo cáo theo trường tự do.

>> Xem thêm: TÍNH NĂNG - TRỢ GIÚP

----

MỜI CÁC DỌC DÙNG THỬ PHẦN MỀM KẾ TOÁN MOKA

Lên Báo cáo tài chính rất chính xác

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MOKA

Địa chỉ VPGD: Tầng 6, Số 7 Tôn Thất Thuyết, P.Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 024 2283 1818 -- Tư vấn: 032 88 11 399

Email: cskhmoka@gmail.com || Facebook: Phần Mềm Kế Toán Moka | FacebookFacebook