05 Bước thực hiện cáo cáo tài chính trên phần mềm kế toán Moka

07/07/2021
Các bước thực hiện lập báo cáo tài chính trên phần mềm kế toán online Moka Start-up cực kỳ đơn giản. Cùng Moka thực hiện nhé

Câu hỏi:

Trong phần mềm kế toán MOKA ONLINE / MOKA START-UP, cuối mỗi kỳ kế toán, phải thực hiện những chức năng nào để lên được Báo cáo tài chính?

Phân hệ báo cáo tài chính trên pmkt moka

Trả lời:

  • Trong phần mềm kế toán MOKA ONLINE / MOKA START-UP, để lên được báo cáo tài chính, thông thường người sử dụng phải thực một số bước thao tác và/hoặc các chức năng sau:

1. Tính giá vốn hàng tồn kho

(Đường dẫn: Phân hệ Kế toán hàng tồn kho/ Tính giá tồn kho/)

2. Tính và Tạo bút toán phân bổ khấu hao tài sản cố định

(Đường dẫn: Phân hệ Tài sản cố định/ Tính toán (/Phân bổ khấu hao)/)

3. Các bút toán phân bổ và điều chỉnh khác (nếu có) bằng phiếu kế toán tổng hợp

(Đường dẫn: Phân hệ Kế toán tổng hợp/ Chứng từ khác/ Phiếu kế toán tổng hợp)

4. Thực hiện chức năng Phân bổ cuối kỳ (nếu có)

(Đường dẫn: Kế toán tổng hợp/ Kết chuyển cuối kỳ/ Bút toán phân bổ tự động)

5. Thực hiện chức năng Kết chuyển cuối kỳ

(Đường dẫn: Kế toán tổng hợp/ Kết chuyển cuối kỳ/ Bút toán Kết chuyển tự động)

  • Sau khi thực hiện các thao tác và/hoặc các chức năng trên, người sử dụng cần xem Bảng cân đối phát sinh các tài khoản đã cân chưa (Tổng dự nơ/dư có đầu kỳ; Tổng phát sinh nợ/có trong kỳ; Tổng dư nợ/dư có cuối kỳ); Các tài khoản không có số dư (tài khoản đầu 5, 6, 7, 8, 9) đã phân bổ/kết chuyển hết chưa. Nếu chưa cần phải kiểm tra lại số liệu, các thao tác cuối kỳ,...
  • Phần mềm có một số tiện ích, chức năng giúp người sử dụng có thể thao tác nhanh để kiểm tra số liệu sai lệch (nếu có)

(Đường dẫn: Kế toán tổng hợp/ Kiểm tra sai lệch/)

----

MỜI CÁC DỌC DÙNG THỬ PHẦN MỀM KẾ TOÁN MOKA

Lên Báo cáo tài chính rất chính xác

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MOKA

Địa chỉ VPGD: Tầng 6, Số 7 Tôn Thất Thuyết, P.Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 024 2283 1818 -- Tư vấn: 032 88 11 399

Email: cskhmoka@gmail.com || Facebook: Phần Mềm Kế Toán Moka | FacebookFacebook