THÔNG TIN PHẦN MỀM KẾ TOÁN MOKA STARTUP

Moka StartUp được phát triển tối ưu tính năng từ Moka Online, việc điều chỉnh nhằm đáp ứng tốt hơn cho yêu cầu của kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp Start-up.

Tương lai, khi doanh nghiệp phát triển hơn về quy mô và nghiệp vụ có thể dễ dàng nâng cấp từ Moka StartUp lên Moka Online.

1.Về công nghệ phát triển

  • Cơ sở dữ liệu: SQL Server 2008 hoặc 2012
  • Ngôn ngữ lập trình: XML/ASP.Net/AJAX
  • Công cụ lập báo cáo: Crystal Report
  • Kiến trúc lập trình: Client/Server
  • Đáp ứng yêu cầu bảo mật theo chuẩn SSL.
  • Trình duyệt hỗ trợ: Internet Explorer, Chrome, FireFox….
  • Phông chữ đáp ứng theo bộ mã Unicode chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001.

2.Về các phân hệ của chương trình

Gồm 13 phân hệ chính:

  • Hệ thống
  • Kế toán tổng hợp
  • Kế toán tiền
  • Kế toán bán hàng
  • Kế toán mua hàng
  • Kế toán hàng tồn kho
  • Tài sản cố định
  • Công cụ dụng cụ
  • Báo cáo thuế
  • Giá thành dự án, công trình
  • Giá thành sản xuất
  • Quản trị phí
  • Báo cáo quản trị

  (Chi tiết tính năng từng phân hệ)

  3.Giấy chứng nhận bản quyền