06 ĐIỂM NỔI BẬT CỦA MOKA START-UP

Thông tin sản phẩm

   Phần mềm kế toán online xử lý công việc được mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bị tại Văn phòng, quán cà phê, tại nhà, ...

   Sử dụng được cho nhiều công ty, Kế toán dịch vụ, Đại lý thuế.

   Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ ngành nghề: Thương mại, Dịch vụXây Lắp, Sản xuất, ...

  Hệ thống báo cáo đáp ứng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và  Thông tư 200/2014/TT-BTC.

 Tích hợp sẵn hóa đơn diện tử Bkav| eHoadon, M-invoice, (Viettel) Sinvoice,... - Đơn vị lớn uy tín trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

   Dịch vụ, tư vấn , bảo hành tận tình, hỗ trợ ngoài giờ trong thời gian lên Báo cáo tài chính, Báo cáo thuế.

Chức năng chi tiết

05 Tính năng nổi bật của phần mềm kế toán Moka Start-up

15/07/2021

Dưới đây là 05 tính năng nổi bật của phần mềm kế toán online Moka Start-up, giúp cho doanh nghiệp làm việc một cách hiệu quả.

Giải pháp theo ngành nghề

Facebook